Privatpersoner

Tjänster privatpersoner

Vi gör hembesök och hjälper till med datorrelaterade tjänster i hemmet. För våra IT-tjänster kan man ansöka om RUT-bidrag när de utförs i hemmet. Det innebär att endast halva timkostnaden belastas privatkunden. Vi ansöker om RUT hos Skatteverket enligt önskemål.
Minsta debitering vid hembesök är 1 timme.

Vi kan också fjärrstyra kundens dator om så önskas vid konsultation. Då har vi telefonkontakt med kunden som själv sitter vid sin dator och följer med på skärmen hur problemet hanteras. En uppkopplingsavgift samt debitering för tiden samtalet tar faktureras kunden, minsta tid är 15 min.